Zerowaste Gift
Zerowaste Gift
Zerowaste Gift
Zerowaste Gift

Zerowaste Gift For Order from 200k

Regular price 250.000
Item is added to cart

How to claim:

1. Add this product to cart

2. Enter code at check out: ZEROWASTEGIFT

3. Buy more get more: order from 200k get bamboo toothbrush, 300k get wheat straw cutlery set, 400k get wheat straw mug, 500k get wheat straw meal box. 

Valid until 31/3/2021.

---

Cách sử dụng:

1. Thêm sản phẩm này vào giỏ hàng

2. Nhập mã ZEROWASTEGIFT ở bước tính tiền

3. Mua càng nhiều quà tặng càng cao: đơn hàng từ 200k tặng bàn chải tre cao cấp, 300k tặng bộ muỗng nĩa sợi rơm, 400k tặng ly sợi rơm, 500k tặng cà mên sợi rơm. 

Có giá trị tới ngày 31/3/2021.