Bánh Đậu Lăng & Salad Trộn Sốt Dấm Đen Nho Khô (V, GF) [SL02] Không súp
Bánh Đậu Lăng & Salad Trộn Sốt Dấm Đen Nho Khô (V, GF) [SL02] Không súp
Bánh Đậu Lăng & Salad Trộn Sốt Dấm Đen Nho Khô (V, GF) [SL02] Không súp

Bánh Đậu Lăng & Salad Trộn Sốt Dấm Đen Nho Khô (V, GF)

Giá 108.000
Đã thêm vào giỏ hàng
Bánh Đậu Lăng & Salad Trộn Sốt Dấm Đen Nho Khô (V, GF)
Lựa chọn: [Thêm] Súp bí đỏ hoặc [Thêm] Súp bo bo đậu lăng.