[ND01] Mì ramen với súp miso và chả trứng (V Opt)

House of Chay

[ND01] Mì ramen với súp miso và chả trứng (V Opt)

Giá 119.000₫
Đã thêm vào giỏ hàng
Lựa chọn: Có trứng cuộn hoặc Thuần chay (Không trứng cuộn).