Khoai Lang & Khoai Sọ Nướng (V, GF) [SD03] Thường
Khoai Lang & Khoai Sọ Nướng (V, GF) [SD03] Thường

Khoai Lang & Khoai Tây Nướng Que (V, GF)

Giá 75.000
Đã thêm vào giỏ hàng

Khoai lang và khoai sọ, cắt que và nướng với muối ớt.