[CB12] Lentil Patty Balsamic Salad + Creamy Conut Pumpkin Soup (V, GF)
[CB12] Lentil Patty Balsamic Salad + Creamy Conut Pumpkin Soup (V, GF)

House of Chay

[CB12] Lentil Patty Balsamic Salad + Creamy Conut Pumpkin Soup (V, GF)

Giá 158.000₫
Đã thêm vào giỏ hàng

Sale

Unavailable

Sold Out