Bánh Quy Sô Cô La Chip [DS03] 1 cái

Bánh Quy Sô Cô La Chip (V)

Giá 20.000
Đã thêm vào giỏ hàng

Cắn một miếng bánh vừa dòn lại tan ngay trong miệng, với vị sô cô la đắng kết hợp vị ngọt thơm. Đây chính là Trùm Cuối Bánh Quy rồi!