Bánh Quy Sô Cô La Chip [DS03] 1 cái

Bánh Quy Sô Cô La Chip (V)

Regular price 20.000
Item is added to cart

Cắn một miếng bánh vừa dòn lại tan ngay trong miệng, với vị sô cô la đắng kết hợp vị ngọt thơm. Đây chính là Trùm Cuối Bánh Quy rồi!