Shipping MethodsQuận 1, 3, Bình Thạnh Regular price 20.000₫
D1, 3, Binh Thanh Regular price 20.000₫
D2, 4, 5, 10, Phu Nhuan Regular price 25.000₫
Quận 2, 4, 5, 10, Phú Nhuận Regular price 25.000₫
Order from 500k - 1 delivery only Regular price 0₫
Order trên 500k - chỉ 1 lần giao hàng Regular price 0₫
Vinhome, The Manor, Saigon Pearl Regular price 0₫
Căn hộ Vinhome, The Manor, Saigon Pearl Regular price 0₫
D6, 7, 8, Tan Phu, Tan Binh, Go Vap, Thu Duc Regular price 30.000₫
Quận 6, 7, 8, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức Regular price 30.000₫
Other Districts & Provinces Regular price 50.000₫
Các quận & tỉnh khác Regular price 50.000₫
D2, 4, Phu Nhuan Regular price 100.000₫
Quận 2, 4, Phú Nhuận Regular price 100.000₫
D1, 3, Binh Thanh Regular price 75.000₫
Quận 1, 3, Bình Thạnh Regular price 75.000₫
D5, 10 Regular price 125.000₫
Quận 5, 10 Regular price 125.000₫
D6, 7, 8, Tan Phu, Tan Binh, Go Vap, Thu Duc Regular price 150.000₫
Quận 6, 7, 8, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức Regular price 150.000₫
Other Districts Regular price 250.000₫
Các quận khác Regular price 250.000₫