Truffled Mass Potato Zucchini (V, GF) [SD07] en House of Chay
Truffled Mass Potato Zucchini (V, GF) [SD07] en House of Chay

House of Chay

Truffled Mass Potato Zucchini (V, GF)

Giá 78.000
Đã thêm vào giỏ hàng

Creamy mashed potatoes with zucchini, other vegetables & generous truffle oil drizzle.